ICCA

Intensieve Complexe Casussen

TERUG NAAR

De ICCA is gericht op jongeren die door hun complexe problematiek niet meekomen met het reguliere hulpaanbod. Zij zijn door hun ontwikkeling extra kwetsbaar op sociaal-emotioneel gebied. Zij hebben daarom behoefte aan extra begeleiding, structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid.
Dit kan komen door multiproblematiek zoals dwang, angst, een gebrekkige emotieregulatie, hechtingsproblemen etc. Vaak is er sprake van comorbiditeit; de jongeren kampen met meer dan één stoornis tegelijkertijd. In sommige gevallen kan er sprake zijn van zelfbeschadiging of suïcidale gedachten. Deze problematiek is vaak het gevolg van trauma’s die deze jongeren al op jonge leeftijd hebben meegemaakt. Omdat trauma vergaande gevolgen heeft op onder andere het gedrag van de jongeren, worden zij vaak niet begrepen. Iets wat voor veel onmacht zorgt bij zowel de jongere als de medewerkers.

Begeleiding en behandeling

Tijdens de begeleiding en behandeling wordt er intensief ingezet op:

  • Veiligheid voor de jongeren zelf en de omgeving
  • Stabiliseren van psychiatrische problematiek
  • In kaart brengen van de psychiatrische stoornissen
  • Traumaverwerking
  • Verantwoordelijkheid ontwikkelen en nemen vanuit de jongere
  • Er wordt gewerkt vanuit presentie en acceptatie
  • De begeleider heeft kennis en ervaring met GGZ problematiek. Er is vaak sprake van suïcide, zelfbeschadiging en/of andere vormen van zelfbeschadigend gedrag.
  • De begeleider staat sterk in zijn of haar schoenen en kan de-escalerend werken.
  • De begeleider kan structuur bieden maar is tegelijkertijd erg flexibel en innovatief.
  • De begeleider heeft kennis van medicatie en is bevoegd om deze te vertrekken.