ISSA

Intensieve Sekse specifieke Aandacht

TERUG NAAR

De ISSA aanpak richt zich op sekse-specialistische problematiek bij jongeren. De aanpak bestaat uit twee onderdelen; het eerste onderdeel gaat over de jongeren die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van seksueel misbruik, mensenhandel (loverboys) of in een afhankelijkheidsrelatie verkeren.
Het verblijf, de begeleiding en de behandeling richt zich op kwetsbare meiden en jongens die slachtoffer zijn, of een verhoogd risico lopen om slachtoffer te worden, van mensenhandel (loverboys), sexting, kwetsbare meiden of jongens die vastzitten in afhankelijkheidsrelaties of seksueel grensoverschrijdend gedrag laten zien. Bij deze groep doelgroep is er vaak sprake van heftige trauma’s als gevolg van het seksueel geweld dat zij hebben meegemaakt.
Door het veelvuldig gebruik van internet onder jongeren is de doelgroep verschoven naar een breder context. Jongeren worden vaker slachtoffer van sexting, ook het ronselen van meisjes en jongens via het internet is makkelijker geworden.

Naast het bovenstaande vallen de effecten van hechtingsproblemen in de relatie tot leeftijdsgenoten ook onder de ISSA methodiek. Hechtingsproblemen uiten zich in de tienerleeftijd en volwassenheid vaak in afhankelijkheidsrelaties. Het tweede onderdeel gaat daarom over de jongeren die geen slachtoffer zijn van mensenhandel of seksueel misbruik, maar wel verstrikt raken in afhankelijkheidsrelaties. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de jongens die binnen de forensische doelgroep vallen. Deze jongens kunnen relaties krijgen met meisjes die veel invloed uitoefenen op hen. Dit kan hun negatief zelfbeeld versterken, dit kan weer leiden tot het verhogen van delictgedrag.

Begeleiding en behandeling

Tijdens de begeleiding en behandeling wordt er intensief ingezet op:

 • Veiligheid
 • Traumaverwerking
 • Zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • Weerbaarheid
 • Loskomen van de afhankelijkheidsrelaties
 • Ontwikkelen van een positieve identiteitsontwikkeling
 • Grenzen herkennen en kunnen aangeven naar de buitenwereld
 • Herkennen en erkennen van de bestaande hechtingsstijl
 • Kunnen herkenning van de invloed van deze hechtingsstijl zijn op de eigen emoties, beslissingen en het zelfbeeld
 • De begeleider heeft kennis over de effecten van seksueel misbruik en mensenhandel.
 • De begeleider is in staat een relatie te leggen tussen afhankelijkheidsrelaties en hechtingspatronen en stijlen.