JONGEREN MET LVB

Laag Verstandelijke Beperking

TERUG NAAR

Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn door hun ontwikkeling extra kwetsbaar op zowel cognitief als sociaal emotioneel gebied. Zij hebben daarom behoefte aan extra begeleiding, structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid.
Jongeren met een LVB zijn erg afhankelijk van de omgeving en de context waarin zij zich bevinden. Ze hebben vaak last van overvraging en vinden het moeilijk om mee te komen binnen de sociale normen en veeleisende wereld. Bij het uitblijven van de juiste hulp kan de ontwikkeling stagneren. Het aanbieden van een passende woonvorm kan de contextuele en emotionele overvraging verminderen.

Daarnaast is er bij deze jongeren soms sprake van een licht verstandelijke beperking, het overzien van oorzaak en gevolg is daarom lastig.