Vandaag verscheen in Het Parool een interview met Jan Dirk de Jong, lector aanpak jeugdcriminaliteit aan Hogeschool Leiden. In het artikel gaat hij in op de ‘2 procent’, een kleine harde kern van jongens die ernstig probleemgedrag vertonen en misdrijven plegen, en wat en wie ervoor nodig is in het jongerenwerk om deze groep goed te bereiken en ondersteunen. We herkennen het beeld dat in het artikel wordt geschetst en pleiten voor voldoende middelen en goede randvoorwaarden voor het jongerenwerk om te voorkomen dat kinderen en jongeren ‘afglijden’ naar die 2 procent. Daarbij verdient deze groep extra aandacht en een specifieke aanpak, maar moet deze ook niet worden geïsoleerd van het brede jongerenwerk.

Lees verder op Sociaal Werk Nederland