WAARVOOR KUN JE BIJ ONS TERECHT?

OVER  NOVAA

Novaa biedt specialistische zorg en werkt volgens een begeleidingstraject dat op maat wordt vormgegeven. Het ‘’one size fits none’’ principe is hier een belangrijk uitgangspunt. Wij bieden daarom geen standaard hulpaanbod. In de praktijk houdt dit in dat wij met elk kind en jongere samen kijken wat het beste bij hem of haar past.

Woonvormen

Novaa biedt verblijfsplekken aan binnen de Kleinschalige Woonvorm, Begeleid Wonen Fasehuizen en binnen de Zelfstandige Studio Woningen.

Dagbehandeling

Novaa biedt dagbehandeling aan voor jongeren met een forensisch profiel. Er worden zowel groep als individuele activiteiten aangeboden.

Ambulante hulpverlening

Jongeren kunnen vanuit huis, school of vanuit een woongroep worden begeleid, ambulante begeleiding kent hierdoor diverse vormen. 

Diagnostiek & Behandeling

Novaa biedt verschillende vormen van psychodiagnostisch onderzoek aan. Hiernaast worden er verschillende vormen van behandeling aangeboden.

SPECIALISTISCHE JEUGDHULP

WAT VINDEN ANDEREN?

Jongeren aan het woord

“Vroeger ging ik met iedereen hetzelfde om. Leeftijdsgenoten en volwassenen, hierdoor kreeg ik vaak ruzie. Bij Novaa heb ik geleerd dat veel regels van de straat niet werken in de zogenaamde echt wereld.”

V.

“Na twee jaar ga ik doorstromen naar een eigen woning. Ik ben blij dat ik de laatste twee jaar van mijn jeugdzorg bij Novaa heb gewoond. Bij Novaa mocht ik fouten maken zonder weggestuurd te worden.”

A.

“Samen met de begeleider van Novaa ben ik naar Brazilië gegaan om mijn biologische moeder te zoeken. Dit was heel bijzonder om samen mee te maken.”

M.

UIT ONS VAKGEBIED

NIEUWS & ARTIKELEN

‘Blinde vlek’ voor delinquente meisjes in strafrechtketen

Er is mogelijk een ‘blinde vlek’ voor delinquente meisjes in de strafrechtsketen. Het lijkt erop dat ze minder snel in beeld komen als verdachte en in de strafrechtketen worden ze bewust of onbewust anders gezien en bejegend dan jongens. Dat staat in een op 27 maart...

Parool-artikel over jongerenwerk en ‘2 procent’ harde kern

Vandaag verscheen in Het Parool een interview met Jan Dirk de Jong, lector aanpak jeugdcriminaliteit aan Hogeschool Leiden. In het artikel gaat hij in op de ‘2 procent’, een kleine harde kern van jongens die ernstig probleemgedrag vertonen en misdrijven plegen, en wat...

NOVAA werkt samen met

De volgende 12 gemeenten nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond waar Novaa onderdeel van is.