TERUG NAAR

Diagnostiek

Om begeleiding of behandeling zo effectief mogelijk te laten verlopen is het belangrijk om een goede gedragsanalyse te maken. Middels een psychodiagnostisch onderzoek kunnen er verschillende hypotheses met betrekking tot de ontwikkeling van persoonlijkheidskenmerken worden getoetst. Voordat er een behandeling aangeboden kan worden, moet de persoonlijkheidsontwikkeling van een kind of jongere eerst in kaart worden gebracht. Dit kan middels een psychologisch diagnostisch onderzoek. Novaa is echter terughoudend met classificaties omdat gedrag vaak achterliggende oorzaken heeft die diep geworteld liggen in hechtingspatronen en trauma. Door breed en dynamisch te kijken naar de persoonlijkheid, voorgeschiedenis, omgeving, context en trauma kan er vaak een unieke blik worden geboden in de oorzaken van gedrag en gevoelens.

Naast het toetsen van hypothesen is het opstellen van een gedragsanalyse erg belangrijk. Binnen Novaa worden hier verschillende meetinstrumenten voor gebruikt. Nadat er een gedragsanalyse is opgesteld kan het gedrag van een jongere in een breder perspectief worden geplaatst en begrepen.

Behandeling

Kinderen en jongeren bij Novaa kunnen verschillende vormen van therapie volgen. Het volgen van therapie kan soms eng of spannend zijn omdat je liever niet over bepaalde dingen wil praten. Als een jongere daar aan toe is kan er therapie worden gevolgd. Novaa biedt verschillende vormen van therapie aan zoals: Stapstenen, EMDR, WriteJunior Trauma, Schematherapie, Dialectische Gedragstherapie, Cognitieve Gedragstherapie, Acceptance and Commitment therapie en enkele andere vormen gericht op specifieke problematieken.

Novaa biedt tevens paardencoaching en weerbaarheidstrainingen aan. Er zal samen met de behandelaar en de jongere gekeken worden welke vorm het beste aansluit bij de jongere.

Novaa biedt verblijf, begeleiding, behandeling en diagnostiek aan binnen verschillende regio’s. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.