De Hogeschool Leiden heeft het Leefklimaat binnen Novaa onderzocht. De resultaten van het onderzoek laten zien dat het Leefklimaat binnen Novaa, vergeleken met andere instellingen, als zeer positief wordt gewaardeerd. De resultaten van dit leefklimaatonderzoek geven aan dat Novaa erin slaagt die verandering bij de jongeren te bewerkstelligen.

Novaa presteert een 4.7 binnen een schaalindex van maximaal 5 

                     

tevredenheidsonderzoek

Novaa houdt jaarlijks een tevredenheidsonderzoek ter evaluatie. De resultaten worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en het beleid aan te scherpen. De resultaten van het onderzoek in 2021 en 2022 laten zien dat jongeren binnen Novaa positief zijn over de zorg die zij ontvangen.

Novaa presteert een 9.2 binnen een schaal index van maximaal 10

Certificering ISO 2015; 9001

ISO certificering toont aan dat de organisatie grip heeft op haar bedrijfsvoering en in staat is procesprestaties en product conformiteit continu te verbeteren. De normen toetsen of de organisatie het beleid binnen de organisatie kan beheren, leiden en de prestaties continu kan evalueren en optimaliseren. 

Verwijsindex SISA

SISA is een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om de best mogelijke begeleiding te bieden.