Specifieke deskundigheid

Elke doelgroep is een expertisegebied op zichzelf en heeft specifieke deskundigheid nodig. Specialistische zorg is van cruciaal belang om goed aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van de doelgroep.

De deskundigheid en expertise die nodig is bij de aanpak van jongeren met forensische problematiek wijkt bijvoorbeeld af van de meiden specifieke aanpak. Evidence Based kennis over deze doelgroepen is daarom belangrijk. Het team van Novaa heeft ruime ervaring binnen de jeugdhulp, kinder- en jeugdpsychiatrie en justitiële kaders.

Daarnaast heeft het team voldoende kennis van de straatcultuur. Lees hieronder meer over de verschillende expertisegroepen en de wijze waarop dit tot uiting komt in het vormgeven van de trajecten.

FAIA - Forensische Aandacht binnen een Individueel Traject

Novaa biedt begeleiding en behandeling aan voor jongeren met een (hoog) forensisch profiel. Dit zijn jongeren die in aanraking (dreigen te) komen met politie en justitie. Deze jongeren kunnen met en zonder een justitiële maatregel worden aangemeld.

ISSA - Intensieve Sekse specifieke Aandacht

 

Novaa richt zich op sekse-specialistische problematiek voor jongeren die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van mensenhandel (loverboys), misbruik of in een afhankelijkheidsrelatie verkeren.

ICCA - Instensieve complexe casussen

 Sommige kinderen en jongeren komen door hun complexe problematiek niet mee met het reguliere hulpaanbod. Deze jongeren hebben psychiatrische problematiek. Zij zijn door hun ontwikkeling extra kwetsbaar. Stabiliseren en veiligheid staan in eerste instantie voorop.

Reguliere jongeren binnen de Jeugdhulp

De jongeren binnen deze groep hebben geen heftige psychiatrische stoornissen en bevinden zich niet binnen de forensische kaders. Deze kinderen en jongeren komen vaak uit een onstabiele of verwaarlozende thuissituatie of hebben op verschillende woongroepen zoals de gesloten Jeugdzorg Plus instellingen geleefd.

Laag Verstandelijke Beperking LVB

Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn door hun ontwikkeling extra kwetsbaar op zowel cognitief als sociaal emotioneel gebied. Zij hebben daarom behoefte aan extra begeleiding, structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid.