ZORG OP MAAT

Novaa werkt vooral vanuit individuele maatwerk plannen. Het doel hiervan is aan te sluiten bij de ontwikkelbehoeftes van de doelgroep. Novaa zoekt vaak naar out-of-the-box oplossingen om de zorg vorm te geven en zo voldoende aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoeftes van het kind. Hiermee wordt de kans op een succesvol traject vergroot en kan stagnatie in het traject worden voorkomen. Deze maatwerk plannen komen tot stand door gesprekken met de verwijzers, kinderen, het netwerk, de eerder opgemaakte dossiers en observaties van de begeleiders en behandelaren. Trauma-sensitief werken in combinatie met zelfregie staat voorop in het opstellen van de maatwerk plannen.

Evidence Based methodiek

De professionals binnen Novaa werken vanuit Evidence Based methodieken. Deze methodiek is gebaseerd op verschillende wetenschappelijke onderzoeken over onder andere:

  • De (mal)adaptieve ontwikkeling van kinderen en jongeren.
  • De effecten van trauma en hechting op de sociaal emotionele, cognitieve en fysieke ontwikkeling van kinderen en jongeren.
  • De specifieke korte en lange termijn gevolgen van het opgroeien binnen de jeugdhulp.
  • De bewezen elementen die de effectiviteit van een bepaling bepalen.
  • Het leefklimaat binnen een behandelgroep.
  • Het effect van de therapeutische relatie op de kwaliteit van de behandeling en het herstel van een kind.
  • Het effect van presentie en alliantie op de uitkomsten van de behandeling. 

De ingezette methodiek legt de nadruk op trauma-sensitief werken, individuele intensieve begeleiding op maat, de therapeutische relatie, socratische dialoog, eigen verantwoordelijkheid, zelfregie, veiligheid, vertrouwen, verbondenheid en acceptatie. Verder richt Novaa zich op verschillende expertisegroepen waarin we specifieke methodieken, gericht op de doelgroep, gebruiken.